فرم ثبت نام خرید برنج

  • اگر نام سازمان محل خدمت شما در لیست زیر نیست بدین معناست که یا سازمان شما درخواست خود را برای خرید برنج برای پرسنل نداده یا مرکز خرید پایش به تدریج سازمان مورد نظر را به لیست اضافه خواهد. برای اطلاعات بیشتر با شرکت تماس بگیرید.