توافق نامه دریافت کارت اشتراک مرکز خرید اقساطی پایش برای افراد دارای شرایط آزاد

قوانین و مقررات:

 1. پایش کارت یک کارت اشتراکی است که می تواند شامل خدمات گوناگون مالی باشد .
 2. مدیریت این کارت از طریق پروفایل ایجاد شده در سایت مرکز خرید اقساط پایش که اطلاعات آن به همراه کارت ارائه خواهد شد امکانپذیر است.
 3. اولین خدمت این کارت به محض دریافت ، امکان خرید از فروشگاه نجم خاورمیانه رشت تا سقف ۱ میلیون تومان است.
 4. جهت دریافت این کارت ابتدا نیاز است مدارک خود از قبیل:پرینت ۶ ماهه حساب جاری (دسته چک) ، کپی کارت ملی و شناسنامه ،آخرین قبض برق منزل و یک قطعه عکس سه درچهار را جهت اعتبارسنجی به شرکت ارائه نمایید.
 5. بعد از تائید اعتبار از سوی حسابداری شرکت و واریز مبلغ ۸۰ هزار تومان طی ۷ الی ۱۴ روز کاری کارت به شما تحویل خواهد شد.
 6. بازپرداخت اقساط خدمت اول پایش کارت ، یعنی اعتبار خرید ۱میلیون تومانی از فروشگاه نجم، طی ۶ ماه با کارمزد ۲٫۵ درصد از طریق ۳ فقره چک هر ۲ ماه می باشد .
 7. هیچ راهی بجز چک برای پرداخت اقساط وجود ندارد .
 8. چک شما حتما باید از نوع جدید (صیاد) باشد.
 9. خدمات دیگر پایش کارت متعاقبا اعلام خواهد شد که می توانید از طریق پروفایل خود پس از اعلام نسبت به درخواست خدمات جدید ما نیز اقدام کنید .
 10. تاریخ پرداخت اولین قسط شما ۲ ماه پس از دریافت کارت می باشد .
 11. جزئیات بازپرداخت خدمت اول پایش کارت بشرح ذیل است :
 • خرید امتیاز ۸۰ هزار تومان.
 • هر قسط شما ۱۹۲ هزار تومان می باشد که در ۳ فقره چک هر ۲ ماه به مبلغ ۳۸۴ هزار تومان پرداخت خواهد شد.
 • کارمزد اقساط شما ۱۸۰ هزارتومان به همراه مبلغ پرداختی خرید امتیاز جمعا ۲۳۰ هزار تومان طی ۶ ماه می باشد.