ارسال مدارک کارمندی(آزاد)

*فیش حقوقی و پرینت کارکرد حساب حتما باید با مُهر ارائه گردد. *همه مدارک باید به نام صاحب حساب باشد.(در مورد قبوض خدماتی مهم نیست).
  • اگر عضو باشگاه مشتریان ما هستید نام کاربری یا ایمیل خود رار وارد نمایید .
  • انواع فایل های مجاز : , bmp, jpeg, png, jpg, gif, png, pdf, rar, zip.
  • انواع فایل های مجاز : , bmp, jpeg, png, jpg, gif, png, pdf, rar, zip.
  • انواع فایل های مجاز : , bmp, jpeg, png, jpg, gif, png, pdf, rar, zip.
  • انواع فایل های مجاز : , bmp, jpeg, png, jpg, gif, png, pdf, rar, zip.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : , bmp, jpeg, png, jpg, gif, png, pdf, rar, zip.