• با سپاس از شما به جهت تکمیل فرایند ثبت نام خرید اقساطی طلا

  • شما در نوبت تماس قرار گرفتید . همکاران ما بر اساس اولویت در ثبت نام به جهت معرفی به فروشگاه با شما تماس خواهند گرفت .

  • لطفا تا آن موقع مدارک مورد نظر جهت خرید را آماده نمایید .

 

 

 

                                                                           با سپاس فراوان / مرکز خرید اقساطی پایش