جهت اعتبارسنجی حواله فرم زیر را تکمیل نمایید :

 

تائید حواله

  • در صورتی که این حواله مجاز به خرید نباشد در هنگام تائید خریدار خطایی به شما نمایش داده خواهد شد . در غیر اینصورت خریدار تائید خواهد شد.